fbpx

เปี่ยมสุข กลับบ้าน ปี 8

ภาพการจัดกิจกรรม ที่ได้จัดกันต่อเนื่องกับโครงการ Come Back Home (เปี่ยมสุขกลับบ้าน)
ที่ทางคณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท เปี่ยมสุข ดีเวลลอปเม้นท์ ได้ร่วมอาสากลับไปพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมสาธารณูปโภคหมู่บ้าน ที่ได้ปิดการขายไปแล้ว ครั้งนี้ได้ไปที่ บ้านเปี่ยมสุข รัตนาธิเบศร์-บางบัวทอง เพื่อมุ่งสร้างสังคมคุณภาพ ที่ห้อมล้อมไป ด้วยความอบอุ่น ให้หมู่บ้านคงสภาพน่าอยู่สวยงาม มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
โดยสำหรับในปีนี้ เป็นปีที่ 8 หรือ ผ่านมาแล้ว 12 ครั้ง และก็จะมีกิจกรรมดีๆ แบบนี้ อย่างต่อเนื่อง

หน้าหลัก

โครงการ

กิจกรรม

นานาสาระ

เกี่ยวกับเรา

โครงการของ

โครงการทั้งหมด

บ้านเดี่ยว

บ้านแฝด

ทาวน์โฮม

บริษัท เปี่ยมสุข พร๊อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

 

277 อาคาร PS Building ถ.เลี่ยงเมืองนนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

โทร. 02-969-2112-5