ลงทะเบียนรับสิทธิ์

S GATE LIFE

ราชพฤกษ์ - กาญจนาภิเษก

“ INFILTRATION OF LIFE AND NATURE ” โครงการ S-GATE LIFE ราชพฤกษ์ - กาญจนาภิเษก กับการแทรกซึมของธรรมชาติและวิถีชีวิตผู้คน การเรียงของ Pattern สร้างเอกลักษณ์ของงานสถาปัตยกรรม ใช้การเว้นจังหวะ แทรกซึมธรรมชาติระหว่างที่ว่างเหล่านั้น สร้างความกลมกลืนของการใช้ชีวิตระหว่างบ้านกับพื้นที่สีเขียวของโครงการ สร้างกลุ่มก้อนของที่ว่างเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งานที่หลากหลาย แต่เชื่อมต่อถึงกันให้ลูกบ้านของโครงการ สามารถใช้งานพื้นที่ได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะต้องการมุมส่วนตัว มุมครอบครัว หรือมุมเพื่อนฝูงด้วย Layout พื้นที่สวนที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางเข้าโครงการ ทำให้สามารถสร้าง Character พื้นที่ใช้งานได้หลากหลาย และสร้างบรรยากาศที่ถูกสวนธรรมชาติโอบล้อมรอบตัว เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของโครงการเพื่อทำให้โครงการ S-GATE LIFE ราชพฤกษ์ - กาญจนาภิเษก แทรกซึมวิถีการใช้ชีวิตของคนเมืองเข้าไปในธรรมชาติอย่างกลมกลืน

Sanctuary with Nature

รูปแบบที่ทันสมัย กับ Lifestyle ของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิม การออกแบบให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ ทั้งการสอดประสานไปกับความร่มรื่นของสวนขนาดใหญ่ และการดื่มดำกับแสง-เงา และลมธรรมชาติที่ถูกจัดวางให้เกิดการเคลื่อนไหวตามห้วงเวลาแต่ยังคงไว้ซึ่งความสงบและความเป็นส่วนตัวของพื้นพื้นที่ที่ถูกตัดเตรียมไว้อย่างลงตัว รูปแบบที่ทันสมัย เหมาะกับ lifestyle ของคนรุ่นใหม่ ตัวบ้านถูกออกแบบให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุดทั้งยังปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้สอยได้ตามลักษณะการใช้งาน การออกแบบเน้นถึงการเชื่อมต่อภายในสู่ภายนอกทั้งการออกแบบช่องเปิดขนาดใหญ่และการวางห้องต่างๆอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดมุมมองสู่ภายนอกได้กว้างเพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับสวนของบ้าน ทั้งยังสามารถเปิดรับลมธรรมชาติได้เป็นอย่างดี  

floor plan

PROUD 137PROUD 171PROUD 207PROUD 227

gallery

Video

แผนที่โครงการ

Map View Graphic Map View Google " width="100%" height="500" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen>

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร 062-889-3626

ทุกวัน 9.00-18.00 น.