ตั้งแต่
ถึง
search
เปี่ยมสุข ดีเวลลอปเม้นท์ ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนมอบเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด และ เตียงผู้ป่วย
เปี่ยมสุข อาสา พัฒนาโครงการเก่าในเครือเปี่ยมสุข ให้หมู่บ้านคงสภาพน่าอยู่สวยงาม มีคุณภาพที่ดี มีความอบอุ่น
เมื่อวันที่ 17-20 ม.ค. 57 ที่ผ่านมา เปี่ยมสุข ดีเวลลอปเม้นท์ ได้มีส่วนให้การสนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรม 
"มอบทุนการศึกษานำพากำลังใจให้เด็กดีและครูดีประดับดอย" ณ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
อาสากลับมาพัฒนา "บ้านของเรา" มุ่งสร้างสังคมคุณภาพที่ห้อมล้อมไปด้วยความอบอุ่นให้หมู่บ้านคงสภาพที่น่าอยู่ สวยงาม มีคุณภาพชีวิตที่ดี และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข